Detalji čine celinu

 

    Detalji čine razliku između dobrog i odličnog. Naš nameštaj  je napravljen klasičnim načinom izrade, izrađen je od čistih prirodnih materijala. Strast prema  starom  zanatu uvek je prisutna pokretačka snaga – za  dela koja traju generacijama

    Čisto  drvo daje poseban  osećaj i to je upravo osećaj koji toliko cenimo. Stare stolarske tehnike  daju vrlo jaku konstrukciju i izgled neuporedivo visokog kvaliteta. Dugotrajni nameštaj koji je napravljen da bi se mogao obnoviti po potrebi. Ulje, vosak, vodeni bajcevi i lakovi  veoma su izdržljivi pogodna za sve vrste farbanja u zatvorenom prostoru i nisu toksične za okolinu.

    Sve ove tehnike su oslonjene na vrste drveta koje su zastupljene kod nas i koje treba da čuvaju naše i šume dalekih predela, prirodu, okrženje u kojem se radi i sa kojim se živi. Svako drvo mora da raste bar 40 godina i da nam daje kiseonik prečišćava vazduh , vodu, zemlju i tek onda u punoj zrelosti  otkrije tajne prelepih šara godova , boja, mirisa ugrađenog u svaki komad našeg nameštaja

     

Paralelno sa izradom predmeta od drveta, fotografije i  konzervatorskom praksom, stvara slike-dela malog formata koji na specifičan način odaju počast starim majstorima kroz postupak citiranja omiljenih slikara koji su vršili uticaj na formiranje umetničkog stila.

Restauracija

Pojekti nameštaja